A Viharban

Tizenkét részletben közöltük Jákov Bárzilai: Hajnali gyertyafény című nagysikerű regényét, amelynek magyar fordítása (Peer Gideon szakavatott munkája) két kiadásban is megjelent, 1998-ban és 2005-ben. Nemrég adtuk hírül, hogy bővült a potenciális olvasók tábora: a regény angolul is napvilágot látott.
Az Izraeli Szemle 2006. november-decemberi számában új regény közlését kezdtük meg, Mose Alpan: A viharban című könyvét publikáljuk folytatásokban. A szerző tevékeny résztvevője volt a háború, és főleg a német megszállás, majd a nyilas uralom idején Budapesten illegálisan működő cionista mentőakcióknak. A háború után Izraelben élt, 2005-ben bekövetkezett haláláig.
Könyve héberül íródott, Peer Gideon fordította magyarra, 2004-ben jelent meg a budapesti Makkabi könyvkiadó gondozásában.
A könyv hátsó fedőlapján a következő olvasható:
"Mose Alpan a hivatalos neve, de mindenki úgy ismeri: Pil. Magyarul: Elefánt. Ezen a néven ismerték a vészkorszakban is, amikor a cionista ifjúsági ellenállás egyik szervezője volt. Sorsa jellegzetes huszadik századi történet: Elefánt Márton 1918-ban született, a demokratikus Csehszlovákiában nevelkedett, a Hitler-csatlós Szlovákiában tapasztalta meg a zsidóüldözést, Magyarországon szervezte az embermentést, majd a háború után Izraelben találta meg a hazáját.
Mose Alpan évtizedekkel az események után a lelkiismeret regényét írta meg. Könyvében felismerhető, valóságos helyzetek vannak, a regényalakok megjelenítik a történet igazi szereplőit, noha a regény mégis olvasmányos fikció. Így válik benne hitelessé a cionista fiatalok sokszor visszatérő lelkiismereti bizonytalansága: tisztessségesebb-e a családdal maradni, és a kényszerű fogságot, a deportálást választani, jogos-e megbújni, és a túlélés érdekében megtagadni a közös zsidó sorsot.
Az olvasónak alkalma nyílik, hogy átérezze annak a maroknyi fiatal ellenállónak a küzdelmét, akik szembeszálltak a hatalmas túlerővel, noha nem rendelkeztek a harchoz szükséges eszközökkel és feltételekkel. Fegyverük az elszántság és a leleményesség volt, céljuk minél több zsidó kimenekítése az ellenség karmaiból. A válságos napokban a hősiesség az élet természetes részévé vált: barátságok és szerelmek szövődtek, új, tartósnak bizonyult kapcsolatok váltották fel a békebelieket.
Az Izraelben és a diaszpórában a világháború óta felnövekvő fiatalok nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy a zsidóságnak az ellenállásban és a mentésben tapasztalatai és hagyományai vannak.

A regény eddig megjelent részleteit az alábbiakban olvashatják:
  • A Viharban