A honlapot 1024*768 - as rezolucióval ajánlatos megtekinteni.

Névjegy

Izraeli Szemle. 1962. áprilisában megalapított magyar nyelvű, cionista irányzatú, Izraelben kéthavonta megjelenő folyóirat. Alapító szerkesztőnk, dr. Arje Kaddar – emléke legyen áldott - életműve ez az újság. A semmiből teremtette, soha semmiféle anyagi támogatást nem élvezett.
A Szemle előfizetésekből tartja fönn magát a kezdetektől, napjainkig.
Ideológiája egyszerű. A zsidóknak 2000 év hányattatás után hazájuk van, úgy ahogyan azt a cionizmus megteremtője, szellemi atyja, a magyarországi, budapesti születésű Herzl Tivadar megálmodta: "Ha akarjátok, nem mese..." Az újjászületett zsidó nemzeti otthont, Izrael Államát fenn is kell tartani, építeni, fejleszteni, békéjét biztosítani kell. Ez minden zsidó elsőrendű feladata.
Lapunk "ars poetica"-ja a fenti ideológiának megfelelően: Támogatnunk kell az aliját, a hazatérést. Harcolnunk kell békés hétköznapokért, a teremtő munka nyugalmáért. Óvnunk kell – minden áron – az ország határait, lakóinak – zsidóknak és nem zsidóknak – zavartalan létét, a békés együttélést. Jó kertész módjára nyesegetnünk kell a vadhajtásokat, fel kell tárnunk a visszásságokat. Gondunk a szociális jólét, a fejlett oktatás, a tudomány vívmányainak, a művészetek szabadságának tükrözése a lap hasábjain, illetve a felsorolt területeken észlelt visszásságok feltárása – az építő jellegű bírálat eszközeivel.
Őrizni kívánjuk továbbá a zsidó szellemi értékeket, legyenek azok az irodalom, a zene, képzőművészet, építészet, tudományok területéről, különös tekintettel a magyar zsidóság hozzájárulására a művészetek és tudomány tárházának gazdagításához.
2002. januárjában átvettük a stafétabotot az alapító szerkesztőtől, azzal a szándékkal, hogy továbbra is igényes folyóiratot szerkesztünk. Az olvasó feladata eldönteni, hogy ez milyen mértékben vált, válik valóra.

Kiadóhivatal

P.O.B. 144
Timrat 23840
Israel
TEL: 054 - 4878038
FAX: 04-6443941

E-mail

Nyelvek


Hebrew English French Spanish